Övriga bilder

10 bilder har samlats under rubriken Övriga bilder. Innehållet är blandat. Motiven  omfattar bland annat olika miljöer från Karlskrona, tre italienska färglitografier, ett handbrev från af Chapman samt en byggnadsritning från Djurgårdsvarvet i Stockholm. Till denna grupp har också förts Jacob Häggs målning av fregatten Eugenie på kryssen vid Cape Froward i Magellans sund under världsomseglingen 1851 – 1853.

1962/64B

Ritning på et Såghus som Chapman byggde 1768 på Djurgårdsvarvet i Stockholm

Tuschteckning Höjd: 46,5 cm, Bredd: 70,0 cm.                

Läs mer »

MKS 1139

Charta öfver Grunden utanför Sprängningen af södra sidan af Lindholmen …… försök …. Till en dockas anläggning

Carlskrona 31 maji 1735. G. Sheldon Tuschteckning, laverad Höjd: 54,0 cm, Bredd: 76,0 cm

Läs mer »

MKS 1136

Handbrev från F.H. af Chapman tecknat Skärfa den 20 sept. 1798

Höjd: 21,0 cm, Bredd: 16,5 cm. ”Min gunstige Herr Major Hvar god och lemna inneliggande bref i Swedmans (?) egna händer, förlåt at jag beswärar där med....

Läs mer »

1962/170

Fregatten Eugenie i Magellans sund

Oljemålning Jacob Hägg Höjd: 130 cm, Bredd: 185 cm. Målningen donerad till Sällskapet av Fru Nordensköld 1924    

Läs mer »

MKS 0038

Isola di Malta. Veduta dell ingresson el Porto Grande

Färglitografi. Alberto Pullicino (1719 -1765) Höjd: 41,5 cm, Bredd: 68,0 cm In Firenze presso Gius Bardi in Via Maggio

Läs mer »

MKS 0573

Veduta della Citta e porto di Genova

Färglitografi. Alberto Pullicino (1719- 1765) Höjd; 41,5 cm, Bredd: 68,0 cm In Firenze presso Gius Bardi in Via Maggio

Läs mer »

MKS 0574

Isola di Malta Veduta della Citta Valletta dalla parte di Terra.

Färglitografi. Alberto Pullicino (1719 – 1765) Höjd: 41,5 cm, Bredd: 68,0 cm, In Firenze presso Gius Bardi in Via Maggio, 4

Läs mer »

MKS 1162

Utsikt över nya dockebyggnaden i Karlskrona

Akvarell signerad Abr. Bäck 1818. Höjd: 45,0 cm, Bredd: 60,0 cm Fortifikationsbefälhavare Abraham Bäck 1742 – 1822 Bilden sannolikt en kopia av en...

Läs mer »

MKS 0589

Fartyg i spant på stapeln

Höjd: 47,0 cm, Bredd:68,0 cm Akvarell Signerad: Ritad af Joach. Neuendorff 1775

Läs mer »

MKS 0853b

Örlogsvarvet i Karlskrona på 1830-talet

Litografi Höjd: 36,0 cm, Bredd: 54,5 cm LE PORT DE CARLSKRONA VUE PRISE DE SÖDERSTJERNA ATLAS PITTORESQUES (COMPLÉMENT) Dessiné par A. Mayer Paris_...

Läs mer »