MKS 1139

Charta öfver Grunden utanför Sprängningen af södra sidan af Lindholmen …… försök …. Till en dockas anläggning

Carlskrona 31 maji 1735. G. Sheldon

Tuschteckning, laverad

Höjd: 54,0 cm, Bredd: 76,0 cm