MKS 1136

Handbrev från F.H. af Chapman tecknat Skärfa den 20 sept. 1798

Höjd: 21,0 cm, Bredd: 16,5 cm.

”Min gunstige Herr Major

Hvar god och lemna inneliggande bref i Swedmans (?) egna händer, förlåt at jag beswärar där med. Jag har ännu ej gjort min upwaktning hos dess goda fru, men skall ej underlåta så snart jag kommer till stan

Jag funderar ännu allt jämt på Repslageriet, denna …  …  … gör att tågvirket blir starkare än serviginer af lika antal garn.

Gud välsigne min major, och är jag beständigt dess upriktige vän Och tecknar

F.H af Chapman

Idag har jag fyllt min 77 år.”

Text på baksidan: Lemnad av fru Linnea(?) Nordensköld, som är dotter till amiralen Otto Nordensköld på Werstorp.

servigin, också  sarvegin= en ringformad stropp av sammanlagda och hoptränsade garn

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »