MKS 0853b

Örlogsvarvet i Karlskrona på 1830-talet

Litografi

Höjd: 36,0 cm, Bredd: 54,5 cm

LE PORT DE CARLSKRONA VUE PRISE DE SÖDERSTJERNA

ATLAS PITTORESQUES (COMPLÉMENT)

Dessiné par A. Mayer

Paris_ Arthus Bertrand  éditeur   Imp. Lemercier _ Paris

Från verket ”Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberget aux Feröe, pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche etc.”.Utgiven av Joseph Paul Gaimard.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »