1962/64B

Ritning på et Såghus som Chapman byggde 1768 på Djurgårdsvarvet i Stockholm

Tuschteckning

Höjd: 46,5 cm, Bredd: 70,0 cm.