MKS 1162

Utsikt över nya dockebyggnaden i Karlskrona

Akvarell signerad Abr. Bäck 1818.

Höjd: 45,0 cm, Bredd: 60,0 cm

Fortifikationsbefälhavare Abraham Bäck 1742 – 1822

Bilden sannolikt en kopia av en akvarell av Carl Törnström från 1809. Törnströms akvarell finns också som kolorerad gravyr av Per Edvard Aspegren i Uppsala universitetsbibliotek.  Bilden visar Nya docke- byggnaden 1809. Dockorna 1 och 2, som togs i breuk 1792, är överbyggda och arbetena på docka 3 pågår. Mastkranen vid yttre svajningsrummet var färdig 1806. Karlskronavarvets historia I, s.216

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »