1962/69

Porträtt av Carl Wilhelm Modée (1735-1798) amiral, överståthållare

Gipsmedaljong

Diameter 62,0 cm