1962/62

Porträtt av Johan af Puke (1751-1816) greve, generalamiral och statsråd

Gipsmedaljong

Diameter 62,0 cm