MKS 0543

Porträtt av MICHIEL DE RUYTER. ADMIRL GENERAEL etc, holländsk amiral (1607-1676)

Gravyr. Gravering H. Bary, bild Ferdinand Bol (1616 – 1680)

tryck Carolus Allard (1648 – 1709)

Höjd: 44,0 cm, Bredd: 35,5 cm.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »