MKS 0540

Porträtt av Richard Kempenfeldt Esq, brittiskt viceamiral (1718-1782)

Gravyr, mezzotint.  Bild Tilly Kettle (1735-1786),  gravyr Richard Earlom (1743-1822 )

Publishd. Oct 22 1782 by John Boydell, Engraveur in Cheapside, London( 1720-1804)

Höjd: 40.0 cm, Bredd: 30,0 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »