MKS 0544

Porträtt av TJERK HIDDES DE FRIES, ADMIRAAL VAN FRIESLANDT, holländsk amiral (1622-1666)

Gravyr. Teckning: Gerbrand van den Eeckhout ( 1621 – 1674)

Gravering Abraham Blooteling ( 1634 – 1690)

Höjd: 47,0 cm, Bredd:  39,0 cm.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »