MKS 0544

Porträtt av TJERK HIDDES DE FRIES, ADMIRAAL VAN FRIESLANDT, holländsk amiral (1622-1666)

Gravyr. Teckning: Gerbrand van den Eeckhout ( 1621 – 1674)

Gravering Abraham Blooteling ( 1634 – 1690)

Höjd: 47,0 cm, Bredd:  39,0 cm.