Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kungliga örlogsmannasällskapet kan du enkelt skicka oss ett meddelande via formuläret nedan, så ser vi till att det kommer till rätt person. Alternativt se kontaktuppgifter under fliken ”Om KÖMS/Styrelse och organisation”.

Ny adress? Anmäl ny adress HÄR!

Inloggning för ledamöter HÄR!

Faktureringsadress

c/o Bruzelius
Älgvägen 7
131 50 Nacka

Bankgiro: 378 – 2786
Bankgiro TiS: 454-8731

Organisationsnummer:
835000-4282

Postadress

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm


Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »