Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar

Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi, har tilldelat akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda som utdelas på förslag från marinens förbandschefer till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.

Medaljerna delades ut vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Göteborg måndagen den 13 november.

De som medaljeras är:
– Korpral Isabell Westerlund, Marinstaben
– Kadett Sara Erlandsson, Första ubåtsflottiljen
– Furir Jakob Gustavsson, Tredje sjöstridsflottiljen
– Korpral Filip Arvsell, Fjärde sjöstridsflottiljen
– Furir Axel Hellström, Stockholms amfibieregemente
– Furir Carl Hugo Olmarker, Älvsborgs amfibieregemente
– Kadett Pontus Magnusson, Marinbasen
– Vicekorpral Oscar Nathorst-Westfelt, Sjöstridsskolan.

De medaljerade vid högtidssammanträdet

– Kungl. Örlogsmannasällskapets bronsmedalj är bland det finaste man kan få. Just att medaljörerna är utvalda av sin egen krets för framstående duglighet och föredömligt kamratskap. Jag sänder mina varma gratulationer till de förtjänta och önskar dem all lycka till i sina fortsatta gärningar, säger konteramiral Anders Grenstad, avgående ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Vid högtidssammanträdet medaljerades också personer som gjort särskilda insatser för Örlogsmannasällskapet

Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld tilldelades:

  • Ordinarie ledamoten Anders Grenstad, för fem års förtjänstfullt arbete som ordförande för KÖMS.
  • Ordinarie ledamoten Nils Bruzelius, för femton års förtjänstfullt arbete som KÖMS kassaförvaltare.

Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver tilldelades:

  • Ordinarie ledamoten Christian Allerman, för sex års förtjänstfullt arbete som valberedningens ordförande. Utöver arbetet inom valberedningen har han bland annat bidragit med expertkunskaper kring Rysslands anfallskrig mot Ukraina, såväl inom verksamhet som utanför akademien.
  • Ordinarie ledamoten Mikael Brännvall, för sex års förtjänstfullt arbete som först suppleant och sedan ledamot av styrelsen.
  • Ordinarie ledamoten Mats Elofsson, för sex års förtjänstfullt arbete som ledamot av styrelsen.
  • Ordinarie ledamoten Mårten Granberg, för elva års förtjänstfullt arbete som sällskapets medieansvarige.

 

För ytterligare bilder på medaljörerna och från högtidssammanträdet: länk till bildarkivet.