Kungl. Örlogsmannasällskapet håller föredrag i serien ”Tio kungliga akademier i tid och rum”

Fredag den 20 oktober kl 13.00 – 14.00 håller Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, en lunchföreläsning i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12 . Ordförande Anders Grenstad ger en bakgrund om akademien och ledamöterna Niklas Granholm och Per Edling redogör för två aktuella arbeten från verksamhetens vetenskapsgrenar.

Föreläsningen är en del av tio akademiers serie som genomförs för att hedra H.M. Konungens jubileum med 50 år på tronen. Serien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.

Föreläsningen är öppen för alla i mån av plats i lokalen. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer på: https://konstakademien.se/de-tio-kungliga-akademierna-i-tid-och-rum/