Kungl. Örlogsmannasällskapet startar blogg

I syfte att öka KÖMS tillgänglighet för ledamöter, läsare och debattörer inom vårt område startas en blogg from 1 mars 2024. Den ska ses som ett komplement till vår utmärkta Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) som fortsätter att utvecklas. TiS publiceras med ca fem nummer årligen. I bloggen kan vi lättare följa med i aktuell händelseutveckling och få en interaktiv debatt där ledamöter och läsare kan mötas, inspirera, ventilera och nyskapa.

Odd Werin, Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande

https://www.koms.se/blog/