Kungl. Örlogsmannasällskapets årsredovisning och revisionsberättelse

Här finns Kungl. Örlogsmannasällskapets årsredovisning för 2020. Där finns en beskrivning över akademiens verksamhet under året, inval, vad som avhandlats vid årets sammanträden och vilka anföranden som framförts mm.
Därutöver revisorernas berättelse.

 

 

KÖMS Årsredovisning 2020

 

KÖMS revisionsberättelse 2020

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »