Kunglig medalj till ledamoten Anders Hörnfeldt

Vid nationaldagens medaljförläningar tilldelades ledamoten kommendörkapten Anders Hörnfeldt H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser rörande Sveriges marina kulturarv. 

Ledamoten Anders Hörnfeldt har under många år aktivt verkat för det svenska marina kulturarvet och dess traditioner. Ett yttre tecken på detta var hans år som befälhavare på H.M. Kungaslup Vasaorden, men också som marinens representant i försvarets traditionsnämnd.

Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar till den välförtjänta utmärkelsen!

Medaljförläningar 6 juni 2024 | Kungahuset