Ledamoten Fred Hocker medaljerad av HM Konungen

Vid medaljförläningen på Kungl. Slottet den 13 juni belönades korresponderande ledamoten Fred Hocker med H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band.

Motiveringen till medaljen var: ”För framstående insatser inom det marinarkeologiska forskningsområdet”.

– Våra varma gratulationer till Fred Hocker, välförtjänt och glädjande, säger Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ledamoten Fred Hocker och 1. hedersledamoten HM Konungen. (Foto: Jonas Borg)