Ledamoten Lars Wedin skriver om det strategiska läget i Norden

I den franska Défense – Geopolitique et Securité skriver ordinarie ledamoten Lars Wedin om hur det strategiska läget, inte minst det maritima, satts i rörelse efter Finlands och Sveriges Nato-ansökningar.

Artikeln i sin helhet nedan!

 

Defense 212-L-Wedin+Couv

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »