Michael Zell tillträder som ny ordförande för Kungliga Örlogsmannasällskapet

Vid Kungliga Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde på Marinbasen i Karlskrona den 17 november installerades akademiens nye ordförande bankdirektör Michael Zell. Installationen hade föregåtts av ett företräde för HM Konungen den 29 oktober.

Kungahuset

Foto: Kungahuset.se

 

Mer information finns i pressmeddelandet nedan

 

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Pressmeddelande
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »