110 år av TiS samt nr 2/2014.

TiS nummer 2 finns nu utgiven. Maritim säkerhet, Analys av Försvarsberedningens rapport, Krim och Ryssland mm. Hela tidningen kan denna gång även läsas på nätet via länk: TiS nr 2 2014

För er som vill läsa mer finns nu drygt 110 års utgivning av TiS (åren 1835-1872 samt 1937-2014) tillgängliga via https://www.koms.se/tidskrift/arkiv/

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »