Nytt nummer av TIS 2/2012

Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens kvalificerade enheter
Ledamoten Fredrik Norrby

Försvarsmaktens omstrukturering – ett nytt personalförsörjningssystem
Ledamoten Per-Ola Johansson

Stig H:son-Ericsons marina tänkande – ett sätt att förstå dagens strategiska problem?
Ledamoten Per Edling

Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna
Kommendörkapten Erik Öhrn

Reservofficer i insats – några erfarenheter
Örlogskapten Peter Thomsson

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »