Obemannade system och Artificiell Intelligens – ett trumfkort för Marinen

Ordinarie ledamoten Lars Wedin skriver i Tidskrift i Sjöväsendet om ett högaktuellt ämne och ger sin syn på hur den svenska marinen bör utnyttja detta.

Särtrycket finns att läsa via länken nedan.

Särtryck TiS Nr 4, AI, Lars Wedin