Hedersledamöter

Invals-nummer Namn Född år Invald år
1011 Lars-Göran Persson 1937 1975
1033 Claes Tornberg 1936 1977
1046 Peter Nordbeck 1938 1978
1050 Göran Wallén 1933 1978
1061 Dick Börjesson 1938 1979
1227 Sir Michael Moore 1942 1992
1237 Kjell Prytz 1935 1993
1242 Göran Larsbrink 1952 1993
1244 Marie Jacobsson 1955 1993
1247 Sakari Visa 1940 1994
1252 Thomas Engevall 1960 1994
1264 Esko Illi 1945 1996
1267 Bo Rask 1952 1996
1269 Leif Nylander 1954 1996
1286 Morten Jacobsen 1955 1998
1296 Michael Zell 1950 1998
1300 Tim Sloth Jørgensen 1951 1999
1316 Angelo Mariani 1935 2000
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1331 Hans Holmström 1949 2001
1350 Bengt Halse 1943 2002
1405 Jay M. Cohen 1952 2006
1406 Jacob Wallenberg 1956 2006
1413 Jörgen Berggrav 1953 2007
1442 Nils Wang 1958 2010
1459 Michiel Hijmans 1958 2012
1471 Lena Erixon 1960 2014
1477 Kari Takanen 1957 2015
1482 Alain Coldefy 1946 2016
1521 Rune Andersen 1969 2021