Korresponderande ledamöter

Invalsnummer Namn Född år Invald år
1169 John B Hattendorf 1941 1986
1285 Tor Egil Walter 1954 1997
1313 Tomas Ries 1953 1999
1328 Per Møller Nielsen 1960 2000
1330 Juha Nurminen 1946 2000
1363 Joris Janssen Lok 1963 2002
1374 Inge Tjøstheim 1955 2003
1402 Donald C.F. Daniel 1944 2005
1436 Milan Vego 1940 2009
1440 Hans Christian Bjerg 1944 2009
1449 Lee Willett 1968 2010
1458 Peter Hore 1944 2011
1469 Hugues Eudeline 1952 2013
1470 Kenneth Gustafsson 1954 2013
1476 Geoffrey Till 1945 2014
1489 Fred Hocker 1961 2016
1497 Charles Style 1954 2017
1504 Sigurd Smith 1963 2018
1514 Juhapekka Rautava 1967 2019
1528 Anders Friis 1963 2021
1529 Sebastian Bruns 1982 2021
1534 Michael Ellis 1934 2022
1541 Andrew Lambert 1956 2023

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »