Korresponderande ledamöter

InvalsnummerNamnFödd årInvald år
1169John B Hattendorf19411986
1254Richard Cobbold19421994
1285Tor Egil Walter19541997
1313Tomas Ries19531999
1328Per Møller Nielsen19602000
1330Juha Nurminen19462000
1363Joris Janssen Lok19632002
1374Inge Tjøstheim19552003
1402Donald C.F. Daniel19442005
1436Milan Vego19402009
1440Hans Christian Bjerg19442009
1449Lee Willett19682010
1458Peter Hore19442011
1469Hugues Eudeline19522013
1470Kenneth Gustafsson19542013
1476Geoffrey Till19452014
1489Fred Hocker19612016
1497Charles Style19542017
1504Sigurd Smith19632018
1514Juhapekka Rautava19672019

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »