Ordinarie ledamöter alfabetiskt

Efternamn Förnamn Invalsnummer Född år Invald år
Adlén Ulf 1097 1929 1981
Agnéus Mats 1483 1968 2016
Ahlås Peter 1495 1948 2017
Alfredsson Ola 1466 1964 2013
Allerman Christian 1262 1954 1995
Andersen Henrik 1540 1973 2023
Andersson Olof 1176 1942 1987
Andersson Tage 1268 1951 1996
Andersson Bengt 1272 1955 1996
Andersson Erik 1332 1957 2001
Andersson Håkan 1340 1961 2001
Andersson Per 1441 1946 2009
Ardell Christer 1136 1936 1983
Arrius Göran 1474 1959 2014
Askstedt Rikard 1417 1964 2007
Axberg Stefan 1303 1945 1999
Bager Peter 1319 1955 2000
Bengtsson Gunnar 1104 1936 1982
Bengtsson Lennart 1333 1954 2001
Berg Bo 1423 1965 2008
Berg Roger 1507 1964 2019
Bergelin Olof 1080 1940 1980
Berglund Claes 1452 1965 2010
Berglöw Jan 1322 1961 2000
Bergman Magnus 1270 1960 1996
Bergqvist Carl 1518 1978 2020
Bidö Sven O 1149 1935 1984
Birke Sune 1075 1944 1980
Björnsson Torsten 1175 1938 1987
Blomqvist Berit 1429 1958 2008
Boijsen Göran 1231 1951 1992
Brehmer Rolf 1179 1943 1988
Brenner Björn 1500 1979 2018
Bring Jan 963 1932 1971
Bring Ove 1164 1943 1985
Broberg Hans O 1312 1947 1999
Broström Dan 1358 1957 2002
Broth Anna-Karin 1465 1967 2013
Bruzelius Nils 1258 1946 1995
Brännvall Mikael 1430 1968 2008
Carleson Mikael 1481 1967 2015
Carlsson Jonas 1396 1980 2005
Cederlund Jan 1263 1944 1995
Corell Hans 1199 1939 1989
Corneliusson Lars-Olof 1289 1959 1998
Daag Nils 1274 1948 1996
Dagnevik Åke 1435 1948 2009
Dahlbäck Claes 1236 1947 1992
Dahlman Joakim 1447 1974 2010
Dalnäs Torbjörn 1451 1946 2010
Dalsjö Robert 1235 1958 1992
Danielsson Lennart 1195 1947 1989
Dybeck Carl-Gustaf 1182 1944 1988
Dzanic Elivr 1532 1983 2022
Edling Per 1453 1972 2011
Edman Ulf 1094 1943 1981
Eklund Nils 1145 1944 1984
Eliasson Jan 1045 1940 1977
Elofsson Mats 1391 1965 2004
Emilson Per-Anders 1355 1954 2002
Engblom Annicka 1439 1967 2009
Engdahl Stefan 1194 1950 1989
Enström Anders 1448 1964 2010
Ericsson Jörgen 1256 1953 1995
Ericsson Jan 1353 1960 2002
Ericsson Mats 1411 1944 2006
Fagergren Carl 1278 1960 1997
Fagö Thomas 1359 1944 2002
Fischer Inga-Lena 1365 1948 2002
Floderström Jan 1384 1962 2004
Flyghed Pär 1424 1964 2008
Forsmark Jonas 1536 1975 2023
Fransén Carl Gustav 1088 1938 1981
Frisk Göran 1141 1943 1984
Fröberg Hans-Erik 1344 1953 2001
Furenius Mats 1337 1961 2001
Gardesten Patrik 1505 1967 2019
Gerner Kristian 1385 1942 2004
Granberg Mårten 1468 1963 2013
Grandin Nils 1346 1953 2001
Graner Lars O 1181 1939 1988
Granholm Niklas 1364 1964 2002
Granlund Hans 1387 1961 2004
Grebell Claes 1394 1949 2005
Grundberg Leif 1520 1964 2020
Gryzelius Lars 1279 1954 1997
Gunnarsson Göran 1238 1950 1993
Gustafson Michael 1277 1957 1997
Gustafsson Stefan 1276 1958 1997
Gutensparr Kenth 1338 1958 2001
Göthberg Sten 1367 1955 2003
Haggren Jonas 1422 1964 2008
Haglind Peter 1373 1966 2003
Haglund Magnus 1079 1942 1980
Hagman Hans-Christian 1298 1968 1998
Hagman Carl-Johan 1354 1966 2002
Hagström Claes Göran 1288 1952 1998
Hamilton Björn 1248 1950 1994
Hansson Andreas 1428 1969 2008
Hansson Fredrik 1443 1963 2010
Hartelius Dag 1325 1959 2000
Hedskog Evelina 1473 1981 2014
Hellström Fredrik 1492 1971 2017
Helmersson Klas 1284 1942 1997
Henriksson Karl 1360 1955 2002
Herlitz Fredrik 1511 1973 2019
Hermansson Anders 1512 1973 2019
Hertzberg Bengt 1078 1938 1980
Hesselman Fredrik 1361 1964 2002
Hillelson Fredrik 1069 1941 1979
Hjort Magnus 1352 1960 2002
Hjorth Patric 1382 1965 2004
Hoff Lars-Erik 1065 1936 1979
Holm Olof 1450 1940 2010
Holmberg Cay 932 1933 1969
Holmqvist Åke 1348 1943 2001
Holmström Mikael 1415 1955 2007
Holster Lars Inge 1058 1942 1978
Hugemark Bo 1102 1936 1981
Hultman Torbjörn 999 1937 1974
Håkansson Herman 1345 1955 2001
Hård af Segerstad Jonas 1485 1970 2016
Hägg Christer 1090 1939 1981
Hägg Johan 1357 1966 2002
Hörnfeldt Anders 1499 1970 2018
Igert Johan 1480 1974 2015
Jakobsson Lars 1375 1957 2003
Jakobsson Martin 1462 1966 2012
Jansson Nils-Ove 1165 1946 1986
Jarvid Bengt 1318 1953 2000
Jenvald Johan 1293 1966 1998
Jenvald Per 1395 1962 2005
Jevrell Hans 1305 1964 1999
Johansson Bengt Arne 1184 1943 1988
Johansson Mats 1341 1957 2001
Johansson Per-Ola 1386 1966 2004
Johansson Carl 1457 1958 2011
Johansson Linda 1484 1973 2016
Johansson Jimmy 1494 1976 2017
Johnson Anders 1323 1959 2000
Johnsson Mikael 1383 1958 2004
Josefsson Lars G 1297 1950 1998
Josefsson Hans 1403 1940 2005
Järn Anders 1320 1960 2000
Jönson Malte 1023 1933 1976
Jönsson Magnus 1460 1964 2012
Karlsson Gunnar N 1127 1938 1983
Karlsson Klas-Göran 1389 1955 2004
Kindgren Jonas 1527 1973 2021
Koerfer Manne K. A. 1327 1964 2000
Krafft Michael 1377 1948 2003
Krohn Pontus 1433 1969 2009
Kvarnström Staffan 1202 1943 1989
Källestedt Joas 1522 1971 2021
Lagersten Erik 1496 1966 2017
Landerholm Henrik 1311 1963 1999
Larsby Sölve 1112 1941 1982
Larsson Torbjörn 1261 1951 1995
Larsson Mats G 1404 1946 2005
Larsson Stefan 1416 1964 2007
Lindberg Håkan 1488 1969 2016
Lindén Henrik 1421 1966 2007
Lindén Fredrik 1516 1972 2020
Linders Johan 1510 1973 2019
Lindholm Sverker 1434 1962 2009
Lindkvist Bo 1142 1937 1984
Lindqvist Per-Inge 1255 1948 1994
Ljunggren Björn 1171 1942 1987
Ljungkvist Thomas 1540 1972 2023
Lundbeck Per 1082 1936 1980
Lundborg Bengt 1370 1945 2003
Lundgren Curt 1220 1947 1991
Lundgren Bengt Edvard 1379 1965 2004
Lundin Claes 1281 1958 1997
Lundströmer Torbjörn 1486 1971 2016
Lüning Magnus 1397 1964 2005
Löthman Rolf 1239 1949 1993
Madsen Christian 1307 1955 1999
Magnusson Håkan 1324 1959 2000
Magnusson Mikael 1399 1963 2005
Malm Rolf 1159 1934 1985
Malmberg Bertil 1246 1940 1993
Malmgren Sture 1198 1943 1989
Markusson Leif 1419 1947 2007
Martinsson Tomas 1467 1968 2013
Mattsson Patrik 1526 1979 2021
Mohlin Marcus 1398 1988 2005
Månsson Lennart 1265 1951 1996
Mårtensson Evorn 1372 1961 2003
Möller Gunnar 1490 1967 2017
Nero Lars-Ivar 1154 1946 1985
Nilson Per 1503 1968 2018
Nilsson Jan-Eric 1306 1957 1999
Nilsson Håkan 1401 1964 2005
Nilsson John 1410 1949 2006
Nilsson Roger 1427 1964 2008
Nilsson Peter Magnus 1493 1968 2017
Nilsson Andreas 1508 1979 2019
Norberg Erik 1253 1942 1994
Norberg Patrik 1487 1971 2016
Nordenman Jan 1186 1947 1988
Nordgren Christensen Annika 1531 1972 2022
Nordin Mats 1339 1960 2001
Nordling Christer 1257 1944 1995
Nordqvist Robert 1110 1941 1982
Nordström Kent 1105 1943 1982
Norlén Johan 1535 1971 2023
Norrby Fredrik 1454 1967 2011
Norrsell Lars 1020 1934 1976
Norsell Martin 1437 1971 2009
Nykvist Jens 1472 1968 2014
Ohlsson Peder 1455 1962 2011
Ohlsson Hans-Lennart 1456 1961 2011
O’Konor Bengt 911 1925 1968
Oksanen Patrik 1519 1973 2020
Oljeqvist Göran 1125 1941 1983
Olovsson Anders 1292 1967 1998
Olsson Andreas 1335 1959 2001
Olsson Hans-Göran 1342 1956 2001
Olsson Dan Sten 1392 1947 2005
Palmquist Fredrik 1400 1965 2005
Palmqvist Staffan 1378 1957 2004
Peedu Fredrik 1523 1969 2021
Perrson Gudrun 1530 1962 2022
Pettersson Daniel 1509 1968 2019
Plambeck Jens 1407 1962 2006
Prawitz Jan 918 1932 1969
Raun Kenneth 1463 1963 2012
Risfelt Hammargren Anna 1461 1956 2012
Rosenius Frank E 1068 1940 1979
Rubarth Ulf 1095 1939 1981
Rudberg Sven 1228 1947 1992
Rugeland Håkan 1308 1957 1999
Rydén Lars 1343 1957 2001
Rydkvist Lars-Göran 1067 1933 1979
Rygge Bengt 1232 1943 1992
Rönnquist Lars 1409 1959 2006
Salén Sven H 1134 1939 1983
Salomonsson Lars-Erik 1192 1947 1989
Sandwall Peter 1498 1963 2018
Schelin Johan 1538 1966 2023
Schramm Kjell-Ove 1420 1968 2007
Schyborger Gert 1214 1940 1990
Seeman Torsten 1115 1930 1982
Selling Patrik 1381 1963 2004
Severinsson Joakim 1390 1962 2004
Sjöström Leif H 1191 1938 1989
Skoog-Haslum Ewa 1515 1968 2020
Sondén Jan 1048 1933 1978
Sprimont Roger 1098 1942 1981
Stefenson Per 1425 1955 2008
Stenhammar Olof 1393 1941 2005
Sterner Örjan 1172 1938 1987
Ström Jenny 1537 1975 2023
Stävberg Anders 1185 1943 1988
Svedin Mattias 1513 1975 2019
Svensén Christer 1418 1950 2007
Svensson Emil 1103 1940 1982
Svensson Anders 1294 1964 1998
Syrén Håkan 1229 1952 1992
Söderlindh Håkan 1051 1941 1978
Theander John 1524 1977 2021
Thedéen Erik 1479 1963 2015
Thomsson Peter 1491 1976 2017
Thörnqvist Jan 1380 1959 2004
Timerdal John 1506 1962 2019
Tornberg Richard 1426 1967 2008
Truedsson Ola 1432 1956 2009
Tulldahl Mikael 1309 1966 1999
Tärnholm Therere 1533 1975 2022
Wachtmeister Hans 1036 1940 1977
Wallander Bo 1249 1952 1994
Wedin Lars 1173 1947 1987
Wendel Mikael 1321 1955 2000
Werin Odd 1290 1958 1998
Werner Christopher 1371 1946 2003
Westerlund Magnus 1444 1960 2010
Wicklander Hans 1291 1963 1998
Widén Jerker 1464 1969 2012
Widén Anders 1475 1964 2014
Widlund Mattias 1501 1981 2018
Wieslander Gunnar 1287 1962 1998
Wikingsson Jon 1445 1971 2010
Wiklund Niklas 1478 1975 2015
Wikström Jonas 1431 1962 2009
Villman Günter 1304 1954 1999
von Hofsten Gustaf 1089 1942 1981
Wranker Bo 1196 1946 1989
Zetterberg Kent 1368 1946 2003
Åkermark Anders 1525 1972 2021
Åkerström Mikael 1356 1963 2002
Åselius Gunnar 1295 1965 1998
Åsman Tommy 1275 1950 1997
Öhlund Gunnar 1438 1955 2009
Öhrstedt Per 1516 1517 2020
Öhrström Carl 1414 1961 2007
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »