”Om samhällets sårbarhet när sjöfarten runt våra kuster begränsas”, seminarium den 15 november

KÖMS bjuder in till seminarium med ovanstående rubrik fredagen den 15 november mellan klockan 09.30 – 12.30. Plats: IVA lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan till KÖMS sekreterare kommendör Bo Rask senast den 13 november på e-post: secretary@koms.se

Se hela inbjudan på följande länk: Begränsad sjöfart slutlig

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »