”Öppna Sjövägar”, KÖMS semiarium den 15 november

Kungl. Örlogsmannasällskapet arrangerar seminarium kring betydelsen för Sverige av öppna sjövägar. Seminariet äger rum den 15 november mellan 09.00-12.00. Plats: IVA lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Se förberedande inbjudan på länk; KÖMS seminarium Öppna sjövägar prel inbjudan

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »