”Öppna Sjövägar”, KÖMS semiarium den 15 november

Kungl. Örlogsmannasällskapet arrangerar seminarium kring betydelsen för Sverige av öppna sjövägar. Seminariet äger rum den 15 november mellan 09.00-12.00. Plats: IVA lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Se förberedande inbjudan på länk; KÖMS seminarium Öppna sjövägar prel inbjudan