Ordinarie sammanträde 2018-11-28

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm onsdagen den 28 november 2018 i närvaro av 54 ledamöter och inbjudna gäster. 

 

Protokoll återfinns i pdf-format nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Prot20181128
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »