Projekt Nato

Särtrycket ur Tidskrift i Sjöväsendet om projektet ”En svensk marin i Nato”  går att ladda ned nedan:

 

Projekt Nato särtryck 1-23