Protokoll 171129

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal, i Stockholm i närvaro av 72 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 29 november 2017 med början klockan 1730.

Protokollet finns att ladda hem i sin helhet nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Prot121129
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »