Protokoll 2016-01-18

Sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2018 i närvaro av 44 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
protokoll160118