Protokoll 2018-05-16

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 16 maj 2018 i närvaro av
46 ledamöter och inbjudna gäster.

Protokollet kan laddas ned som pdf nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll 20180516
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »