Protokoll 20180122

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona mån-dagen den 22 januari 2018 i närvaro av 46 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta.

 

Protokollet finns att ladda ner i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll20180122