Protokoll 20190522

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 22 maj 2019 med början klockan 1730 i närvaro av 37 och inbjudna gäster. Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Prot20190519
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »