Protokoll 20190522

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 22 maj 2019 med början klockan 1730 i närvaro av 37 och inbjudna gäster. Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Prot20190519