Protokoll efter ordinarie sammanträde i Karlskrona 20 april 2022

Vid det ordinarie sammanträdet i Karlskrona höll ledamoten John Theander sitt inträdesanförande på temat ””Optimera eller kulminera – tänk nytt, tänk gammalt och möt en ny marin era”.

 

OL John Theander och Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad

 

Därutöver orienterade ordinarie ledamoten Niklas Granholm om utvecklingen i kriget i Ukraina.

 

 

 

Protokoll vid ordinarie sammanträde i Karlskrona 2022.04-24 Final

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »