Protokoll februarisammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 20 februari 2013 med början klockan 1730 i närvaro av 22 ledamöter. Vid sammanträdets öppna del deltog 79 medlemmar ur föreningarna WISTA och Göta Älvklubben och Föreningen för Göteborgs Försvar samt regionala representanter för Sveriges Redareförening, Sjöfartsforum och Sveriges Skeppsmäklareförening till gemensam paneldebatt.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll Februari 2013