Protokoll från 241:a högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Lilla Börssalen Börshuset i Göteborg i närvaro av 119 ledamöter och inbjudna gäster. Protokollet i sin helhet återfinns i pdf som kan laddas ned lite längre ned på sidan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll_241 Protokoll från 241:a högtidssammanträdet