Protokoll från ordinarie sammanträde i Stockholm 2021-05-19

Sammanträdet hölls digitalt och sändes från Sjöfartshuset i Stockholm. Anförande av ordinarie ledamot Jon Wikingsson om dagens marina ledningskoncept, information om de till inval nominerade samt en orientering från sekreteraren om ubåtssäkerhet, i ljuset av de ubåtshaverier som inträffat i världen de senare åren.

Protokoll vid ordinarie sammanträde i Stockholm 2021-05-19