Protokoll från sammanträdet 14 februari 2024

Vis sammanträdet höll bland annat ordinarie ledamoten Johan Schelin sitt inträdesanförande under rubriken Vindkraftparkerna, sjöfarten och försvarsberedskapen – ett havsrättsligt perspektiv. Anförandet kommenterades sedan av hedersledamoten Marie Jacobsson.

Protokoll till ordinarie sammanträde i Stockholm 2024-02-14