Protokoll från sammanträdet i Stockholm 140326

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 26 mars 2014 med början klockan 1730 i Stock-holm på Kastellet i närvaro av 37 ledamöter.

Sammanträdet avslutades med gemensam middag på m/s Segelkronan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll140326