Protokoll från valsammanträdet 2014-09-24

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 september 2014 på Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 34 ledamöter. Protokollet finns för nerladdning här under.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll från valsammanträdet 2014-09-24