Protokoll från valsammanträdet

Protokoll från valsammanträdet 2013 med val av funktionärer, inval av nya ledamöter samt belöningar. Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska museet den 25 september i närvaro av 43 ledamöter.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll från valsammanträdet 2013 Protokoll från valsammanträdet 2013 med val av funktionärer, inval av nya ledamöter samt belöningar. Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska museet den 25 september i närvaro av 43 ledamöter.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »