Protokoll marssammanträde

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 27 mars 2013 i Stockholm på Kastellet i närvaro av 39 ledamöter.

 

Protokoll 2013-03-27