Protokoll sammanträde 2015-03-25

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 mars 2015 ombord i s/s Marieholm i närvaro av 37 ledamöter och inbjudna gäster. Protokollet återfinns i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll150325
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »