Protokoll vid ordinarie sammanträde i Göteborg 2020-10-14

Kvällens två inträdesanföranden hölls av ordinarie ledamöterna Mattias Svedin och Johan Linders. Här tillsammans med Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad.

 

 

 

Protokoll vid ordinarie sammanträde i Göteborg 2020-10-14

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »