Protokoll från ordinarie sammanträde i Stockholm

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastell-holmen i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster. Protokoll kan laddas ner direkt till höger.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

TitelBeskrivning
Protokoll vid ordinarie sammanträde i StockholmSammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastell-holmen i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »