Protokoll från ordinarie sammanträde i Stockholm

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastell-holmen i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster. Protokoll kan laddas ner direkt till höger.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll vid ordinarie sammanträde i Stockholm Sammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastell-holmen i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster.