Protokoll vid sammanträde 14-12-11

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 11 december 2014 med början klockan 1730 i Stockholm i Kastellet i närvaro av 46 ledamöter. Protokollet finns att ladda ner nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll 14-12-11
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »