Protokoll vid sammanträde 14-12-11

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 11 december 2014 med början klockan 1730 i Stockholm i Kastellet i närvaro av 46 ledamöter. Protokollet finns att ladda ner nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll 14-12-11