Protokoll vid valsammanträdet 2017-09-27

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 44 ledamöter onsdagen den 27 september 2017 med början klockan 1730.

Protokollet återfinns i sin helhet nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
protokoll
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »