Se Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2019 i efterhand

 

 

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens med seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar genomfördes tisdag den 28 maj. Hela konferensen finns att se i efterhand via webben, se länk.

Marinkonferensen modererades av Annika Nordgren Christensen och talarna var är bland annat: Bo Rask, Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Tommy Åkesson, Robert Dalsjö och Niklas Granholm.

 

Länk:

https://livestream.com/EsJoLo/marinkonferensen2019

 

För ytterligare information: Mårten Granberg, ledamot Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil 0707640100.

 

Besök även: www.koms.sealt. följ oss på Twitter

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »